DEPONIJA ŠLJUNKA I PIJESKA

Ivan Plum
Tel: +385 32 430 358
E-mail: ivan.plum@komunalac-vu.hr

Radno vrijeme:
Od ponedjeljka do petka: 07:00 - 15:00 sati