Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba

Cjenik usluga (Službeni vjesnik Grada Vukovara 03/07)