Pj groblje i pogrebne usluge pruža građanima sve pogrebne usluge:

 • preuzimanje, opremanje i prijevoz umrle osobe
 • ugovaranje ispraćaja ili pokopa
 • obavljanje poslova ispraćaja i ukopa pokojnika
 • prodaja pogrebne opreme
 • prodaja uređenih grobnih mjesta
 • obavljanje poslova iskopavanja posmrtnih ostataka (ekshumacija)
 • ostale usluge
 • Pogrebne usluge uključuju sve poslove za prijavu ukopa kao i poslove vezane za preuzimanje pokojnika sa mjesta smrti te prijenos i prijevoz pokojnika tijekom 24 sata.
 • opremanje pokojnika za pokapanje, prodaja pogrebne opreme, ugovaranje termina za sahrane na području grada, smještaj pokojnika u hladnjaču te prijevoz i prijenos pokojnika na sprovodu i spuštanje u grob.
 • Vrši prijevoz pokojnika na području grada Vukovara te u ostale dijelove zemlje kao i usluge prijevoza u inozemstvo.
 • Velik izbor pogrebne opreme ljesova, tekstila, križeva i ostale potrebne opreme

Kada se dogodi smrtni slučaj u kući ili stanu postupak je sljedeći:

 • nazvati Hitnu medicinsku pomoć ili mrtvozornika radi utvrđivanja činjenice smrti
 • nakon što Hitna ili mrtvozornik utvrdi činjenicu smrti, poziva se služba za preuzimanje i prijevoz pokojnika iz kuće ili stana radi prijevoza pokojnika u gradsku mrtvačnicu (rashladnu komoru) na telefon +385 98 332 520
 • ovisno kad je smrt nastupila, pokop se mora organizirati najkasnije u roku 24-48 sati od nastupa smrti
 • ukoliko će pokojnik biti pokopan na jednom od groblja na području grada Vukovara, potrebito je odrediti vrijeme (termin) pokopa, izabrati opremu za pokop i dogovoriti sve ostale detalje u svezi organizacije pokopa u prostorijama Uprave groblja na gradskom groblju Dubrava, radnim danom od 08:00 – 14:00; subotom od 8:00 do 13:00 sati
 • na groblju na kojem će se obaviti pokop dogovoriti sve detalje s nadležnom upravom groblja oko grobnog mjesta, mjesta gdje će se izvršiti pokop pokojnika te sve ostale detalje vezane za pokop te upis pokojnika u Registar umrlih i Grobni očevidnik – ponijeti osobne dokumente od pokojnika
 • za obred na pokopu obavijestiti župu koje je pokojnik za života bio župljanin
 • sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, odnijeti u matični ured radi prijave i upisa pokojnika u Matičnu knjigu umrlih