Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Siniša Slavinić
Tel: +385 (32) 428 179
Email:
sinisa.slavinic@komunalac-vu.hr