Poslovna jedinica Parking i prometno održavanje upravlja sa preko 800 javnih parkirališnih mjesta pod naplatom na području grada Vukovara, povjerenih na upravljanje kao komunalna usluga. Također skrbi o komunalnoj djelatnosti održavanja nerazvrstanih prometnica u dijelu održavanja opreme prometnica, odnosno horizontalne i vertikalne signalizacije na 200 km nerazvrstanih gradskih prometnica te provođenjem plana i programa zimske službe. Također se bavi održavanjem građevina i uređaja javne namjene (autobusna stajališta, fontane, klizalište, pozornica).

Parking u gradu Vukovaru podijeljen je na 1. i 2. Zonu.

1. Zona (ulice):

- Parobrodarska ulica
- Ulica Josipa Jurja Strossmayera
- Ulica Lokavanjski sokak

Zona 2. (ulice):

- Bolnička ulica
- Ulica Andrije Hebranga
- Olajnica
- Ulica Županijska
- Trg hrvatskih branitelja
- Trg kralja Tomislava
- Trg Republike Hrvatske
- Zmajeva ulica
- Vladimira Nazora
- Alojzija Stepinca

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Siniša Slavinić
Tel: +385 (32) 428 179
Email:
sinisa.slavinic@komunalac-vu.hr