PJ Parking zadužena je za održavanje parkirališta i naplatu parkirnih mjesta. Odlukom o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Grada Vukovara 08/12), tvrtka Komunalac održava parkirališta na području Grada Vukovara.

Pravilnikom o organizaciji i naplati parkiranja u gradu Vukovaru (Službeni vjesnik Grada Vukovara 12/19) određene su parkirališne zone, vremensko ograničenje trajanja parkiranja i naplate, cijene parkirališnih karata i način korištenja parkirališnih karata, te nadzor nad parkiranjem.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Nikola Prce