Odjel komercijalnih poslova i javne nabave skrbi o cjelokupnoj nabavi za potrebe društva, upravlja skladištima i organizira opskrbu gradilišta. Poslovna jedinica također je zadužena za provođenje tržišnih komunalnih djelatnosti kako što su prodaja pijeska, kamenih agregata, pogrebne opreme, najam poslovnih prostora i zemljišta te čuvanje i održavanje gradskog trajekta.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Marijela Mišević
Tel: +385 (32) 428 179
Email:
marijela.misevic@komunalac-vu.hr

Ostali

Nabava
Tel: +385 (32) 428 179
Email:
nabava@komunalac-vu.hr