Kako mogu unajmiti poslovni prostor (lokal) ili štand na tržnicama?
Iznajmljivanje poslovnih prostora (lokala) u tržnom centru u Borovu Naselju odvija se putem javnog natječaja, objavljenog u lokalnim novinama i na web stranici tvrtke Komunalac.

Na koji način mogu dobiti ponudu?
Ponudu za bilo koju našu dodatnu uslugu ili kupovinu šljunka, pijeska ili najam prostora u tržnom centru možete dobiti slanjem upita za ponudu na e-mail: nabava@komunalac-vu.hr

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Marijela Mišević
Tel: +385 (32) 428 179
Email:
marijela.misevic@komunalac-vu.hr

Ostali

Nabava
Tel: +385 (32) 428 179
Email:
nabava@komunalac-vu.hr