Kada se dogodi smrtni slučaj u kući ili stanu postupak je sljedeći:

  • nazvati Hitnu medicinsku pomoć ili mrtvozornika radi utvrđivanja činjenice smrti
  • nakon što Hitna ili mrtvozornik utvrdi činjenicu smrti, poziva se služba za preuzimanje i prijevoz pokojnika iz kuće ili stana radi prijevoza pokojnika u gradsku mrtvačnicu (rashladnu komoru) na dežurni telefon +385 (0)98 332 520, dostupan svakodnevno 24 sata
  • ovisno kad je smrt nastupila, pokop se mora organizirati najkasnije u roku 24-48 sati od nastupa smrti
  • ukoliko će pokojnik biti pokopan na jednom od groblja na području grada Vukovara, potrebito je odrediti vrijeme (termin) pokopa, izabrati opremu za pokop i dogovoriti sve ostale detalje u svezi organizacije pokopa u prostorijama Uprave groblja na gradskom groblju Dubrava, radnim danom od 07:00 – 15:00
  • na groblju na kojem će se obaviti pokop dogovoriti sve detalje s nadležnom upravom groblja oko grobnog mjesta, mjesta gdje će se izvršiti pokop pokojnika te sve ostale detalje vezane za pokop te upis pokojnika u Registar umrlih i Grobni očevidnik – ponijeti osobne dokumente pokojnika
  • za obred na pokopu obavijestiti župu koje je pokojnik za života bio župljanin
  • sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, odnijeti u matični ured radi prijave i upisa pokojnika u Matičnu knjigu umrlih
Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Damir Jukić
Tel: +385 (32) 410 554
Email:
damir.jukic@komunalac-vu.hr

Ostali

Služba za korisnike i naplatu
Tel: +385 (32) 410 654
Email:

Ostali

Služba za korisnike i naplatu
Tel: +385 (32) 410 559
Email: