GROBLJA

Josip Pešić
Tel.: +385 32 410 554
e-mail: josip.pesic@komunalac-vu.hr

Radno vrijeme:
Od ponedjeljka do petka: 07:00 - 15:00 sati


MEMORIJALNO GROBLJE

Vesna Šarek
Tel.: +385 32 412 980
e-mail: vesna.sarek@komunalac-vu.hr

Radno vrijeme:
Od ponedjeljka do petka: 07:00 - 15:00 sati

Radno vrijeme protokolista na memorijalnom groblju u 2 smjene:
u razdoblju do 01.04 - 31.10. od ponedjeljka do petka:

  • 1. smjena: 07:00 - 14:00 sati
  • 2. smjena: 13:00 - 20:00 sati

u razdoblju od 01.11. - 31.03. od ponedjeljka do petka:

  • 1. smjena: 07:00 - 14:00 sati
  • 2. smjena: 07:00 - 18:00 sati

SLUŽBA NAPLATE I EVIDENCIJE GROBNE NAKNADE

Tel.: +385 32 410 559
Tel:: +385 32 410 654
e-mail: dubravka.smolcic@komunalac-vu.hr
svetlana.lucic@komunalac-vu.hr

Radno vrijeme:
Od ponedjeljka do petka: 07:00 - 15:00 sati

Radno vrijeme blagajne:
Od ponedjeljka do petka: 07:00 - 14:00 sati

Radno vrijeme građevinske grupe za proizvodnju grobnica i okvira:
Od ponedjeljka do petka: 07:00 - 15:00 sati

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Josip Pešić
Tel: +385 32 410 554
Email:
josip.pesic@komunalac-vu.hr