GRADITELJSTVO

Danijel Jurković
Tel.: +385 32 638 507
E-mail: danijel.jurkovic@komunalac-vu.hr

Marko Beinrauh
Tel.: +385 32 638 514
E-mail: marko.beinrauh@komunalac-vu.hr

Željka Sabo
Tel.: +385 32 638 500
E-mail: zeljka.sabo@komunalac-vu.hr

Zvonimir Čolić
Tel.: +385 32 637 263
E-mail: zvonimir.colic@komunalac-vu.hr

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka: od 07:00 do 15:00 sati

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Danijel Jurković

Koordinator

Željka Sabo