Reciklažno dvorište je posebno nadzirani prostor opremljen za sakupljanje otpada iz kućanstva gdje je moguće odložiti neopasni i problematični otpad koji nastaje u kućanstvima, kao što su veće količine papira i kartona, plastične, metalne i staklene ambalaže. folije, elektronički otpad, baterije, lijekove, otpadne gume i dr.

Otpad na "Reciklažno dvorište Općine Tompojevci", Rusinska 8, Mikluševci bez naknade mogu odložiti samo fizičke osobe (kućanstva) s područja Općine Tompojevci. Prilikom predaje otpada, osoba koja dovozi otpad dužna je ovlaštenoj osobi tvrtke Komunalc d.o.o. pokazati osobnu iskaznicu radi utvrđivanja prava besplatnog korištenja reciklažnog dvorišta te popuniti odgovarajuće formulare prema uputama od strane upravitelja reciklažnog dvorišta.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:
Ponedjeljak: zatvoreno
Utorak: 09:00-15:00 sati (pauza: 10:30 – 11:00 sati)
Srijeda: od 10:00 do 18:00 sati (pauza: 14:00 – 14:30 sati)
Četvrtak: 09:00-15:00 sati (pauza: 10:30 – 11:00 sati)
Petak: 09:00-15:00 sati (pauza: 10:30 – 11:00 sati)
Subota: od 07:00 do 15:00 sati (pauza: 10:30 – 11:00 sati)
Nedjelja: zatvoreno

ŠTO SE SVE MOŽE ODLOŽITI NA RECIKLAŽNO DVORIŠTE?

  • problematični otpad: otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorecentne cijevi, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari, deterdženti, lijekovi, baterije, akumulatori, električna i elektronička oprema, sprejevi pod tlakom, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, gume
  • otpadni papir: ambalaža od papira i kartona, papir i karton
  • otpadni metal: metalna ambalaža, metali
  • otpadno staklo: staklena ambalaža, staklo
  • otpadna plastika: plastična ambalaža, plastika
  • otpadni tekstil: odjeća, tekstil
  • krupni (glomazni) otpad: namještaj, kuhinjski elementi
  • građevinski otpad iz kućanstva: beton, cigle, crijep/pločice i keramika, kabelski vodiči, izolacijski materijali, građevinski materijali koji sadrže azbest (do 3m3 svakih pola godine)