Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13) svi vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Tompojevci obveznici su korištenja komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada na području Općine Tompojevci.

Vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je javiti se osobno u tvrtku Komunalac d.o.o ili putem e-maila na
info@komunalac-vu.hr u roku od mjesec dana od dana početka stjecanja vlasništva ili korištenja nekretnine na području Općine Tompojevci radi prijave ili promjene statusa usluge korištenja usluge odvoza otpada (promjena osnovnih podataka o korisniku, promjena adrese, prijava OIB-a i druge promjene koje utječu na status korisnika). Svaku promjenu statusa, korisnik je dužan potkrijepiti odgovarajućim dokazima.

Prijava ili promjena statusa korisnika vrši se putem propisanog obrasca kojeg je potrebno popuniti i ovjeriti, te sa odgovarajućim dokazima dostaviti osobno u Komunalac ili mailom na:
info@komunalac-vu.hr. Prijava ili promjena statusa korisnika usluge smatra se izvršenom ukoliko je pisanim putem potvrđena od strane pružatelja usluge.

Korisnik usluge (fizička osoba) ili njegov nasljednik može odjaviti uslugu odvoza otpada samo ako se prethodno zapisnički utvrdi da se stambeni ili poslovni prostor više neće koristiti zbog smrti, bolesti ili preseljenja korisnika usluge na drugu adresu. Odjava se vrši putem propisanog obrasca kojeg je potrebno popuniti i ovjeriti, te sa odgovarajućim dokazima dostaviti osobno u Komunalac ili mailom na: info@komunalac-vu.hr . Odjava usluge smatra se izvršenom ukoliko je pisanim putem potvrđena od strane pružatelja usluge.

U slučaju odjave usluge, korisnik je dužan podmiriti sve do tada nastale troškove.

Korisnik usluge (pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik) može odjaviti uslugu isključivo obostranim raskidom ugovora ukoliko prethodno dostavi dokaze o prestanku obavljanja djelatnosti.