Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datum odvoza komunalnog i glomaznog otpada te papira. Koristite pretraživač kako bi našli Vašu ulicu.

Općina Tompojevci

Naselja: Berak, Čakovci, Bokšić, Tompojevci, Mikluševci

Komunalni otpad Glomazni otpad Odvoz papira Plastika
Petkom 01. travnja i 16. rujna 29.01., 26.02., 25.03., 22.04., 20.05., 17.06., 15.07., 12.08., 09.09., 07.10., 04.11., 02.12., 30.12. 24.01., 21.02., 20.03., 17.04., 15.05., 12.06., 10.07., 07.08., 04.09., 02.10., 30.10., 27.11, 11.12.