Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datum odvoza komunalnog i glomaznog otpada te papira. Koristite pretraživač kako bi našli Vašu ulicu.

Općina Lovas

Lovas, Opatovac

Komunalni otpad Glomazni otpad Papir i karton Plastična i metalna ambalaža Biootpad Staklena ambalaža
Ponedjeljkom 05.09. 25.01.,22.02.,21.03.,18.04., 16.05.,13.06.,11.07.,08.08., 05.09.,03.10.,31.10.,28.11., 26.12. 20.01., 17.02., 16.03., 13.04., 11.05., 08.06., 06.07., 03.08., 31.08., 28.09., 26.10., 23.11., 21.12. 05.01., 02.02., 01. i 29.03, 26.04, 24.05., 21.06., 19.07., 16.08., 13.09., 11.10., 08.11., 06.12. 17.05. i 04.10.