Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) tvrtka Komunalac d.o.o. objavljuje registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.