Plan nabave

Sukladno članku 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) tvrtka Komunalac d.o.o. objavljuje planove nabave za proračunsku ili poslovnu godinu.