ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU OPREME ZA TRAKTOR PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA

Evidencijski broj nabave: E-MV-13/16