Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu cjenika javne usluge prikupljanja MKO i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci

Datum objave: 28.12.2018.