Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu cjenika javne usluge prikupljanja MKO i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci

Datum objave: 23.11.2018.