Komunalac d.o.o. kompostira s najmlađima

Datum objave: 27.06.2017.

Nakon provedbe pilot projekta kompostiranja u OŠ Mitnica, tvrtka Komunalac nastavlja raditi na aktivnostima kojima se potiče smanjenje nastanka otpada i poticanju njegove ponovne upotrebe na području Grada Vukovara. Tako je 27. lipnja 2017. u prostorijama Dječjeg vrtića 2, održana još jedna edukativna radionica o kompostiranju biorazgradivog otpada.

Radi dotrajalosti već istrošenog i starog kompostera dječjeg vrtića Vukovar 2, tvrtka Komunalac donirala je vrtiću novi drveni komposter kojeg su izradili djelatnici Komunalca, a inženjerka zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom u tvrtki Komunalac d.o.o., Mirjana Prkačin, mališanima je na razumljiv i zanimljiv način prezentirala kako pravilno odvajati i kompostirati biootpad. Kroz maštovitu prezentaciju prilagođenu djeci, djeca su pokazala zavidno znanje o kompostiranju otpada te o prednostima takvog postupanja sa biorazgradivim otpadom, a vlastito proizvedeni kompost iskoristiti će za uzgoj biljaka u vrtnom prostoru vrtića Vukovar 2.

Učenju mališana nazočili su direktor Komunalca Igor Štrangarević, tehnički direktor Komunalca Dario Tišov te ravnateljica Dječjeg vrtića 2 Jarmilka Beljička Karlaš.

Tvrtka Komunalac nastavit će i dalje provoditi razne aktivnosti na temu pravilnog gospodarenja otpadom s ciljem postizanja što boljih rezultata u ispunjenju zacrtanih zajedničkih ciljeva u gospodarenju otpadom na području Grada Vukovara.