Cijena parkiranih karata (u cijenu je uključen PDV):

  • sat parkiranja 3,00 kn
  • svakih daljih 20 minuta 1,00 kn
  • dnevna parkirna karta 36,00 kn
  • mjesečna parkirna karta 80,00 kn
  • godišnja parkirna karta 900,00 kn
  • povlaštena parkirna karta za stanare i zaposlenike okolnih zgrada 50,00 kn mjesečno
  • godišnja povlaštena parkirna karta za stanare i zaposlenike okolnih zgrada 550,00
  • povlaštena parkirna karta za invalide koji nisu oslobođeni plaćanja naknade parkiranja (st. 3 članak 6. Pravilnika) 50,00 mjesečno
  • godišnja povlaštena parkirna karta za invalide koji nisu oslobođeni plaćanja naknade parkiranja (st. 3 članak 6. Pravilnika o organizaciji i naplati parkiranja) 550,00 kn
Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Gordan Maul
Tel: +385 32 638 529
Email:
gordan.maul@komunalac-vu.hr