HORTIKULTURA I KRAJOBRAZNO UREĐENJE

Zorica Sabljak
Tel.: +385 32 638 508
E-mail.: zorica.sabljak@komunalac-vu.hr

Mirela Leko
Tel.: +385 32 637 264
E-mail.: mirela.leko@komunalac-vu.hr

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Zorica Sabljak
Tel: +385 32 638 508
Email:
zorica.sabljak@komunalac-vu.hr

Koordinator

Mirela Leko
Tel: +385 32 638 508
Email:
mirela.leko@komunala-vu.hr