Pravilnici, odluke i akti

Pravilnici

Direktor društva Komunalac d.o.o. Vukovar, temeljem svojih zakonskih ovlaštenja i u skladu s ovlastima koje proizlaze iz Izjave o pretvorbi javnog poduzeća Komunalac Vukovar u društvo kapitala s ograničenom odgovornošću dana 08. svibnja 2015. godine donio je i objavljuje pravila poslovnog ponašanja.

Direktor društva Komunalac d.o.o Vukovar, temeljem svojih zakonskih ovlaštenja i u skladu s ovlastima koja proizlaze iz Izjave o pretvorbi javnog poduzeća Komunalac Vukovar u društvo kapitala s ograničenom odgovornošću dana 08. svibnja 2015. godine donio je i objavljuje Pravilnik o sustavu...

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) te temeljem svojih zakonskih ovlaštenja i u skladu s ovlatima koja proizlaze iz Izjave o pretvorbi javnog poduzeća Komunalac Vukovar u društvo kapitala - društvo s ograničenom odgovornošću direkotor...

Odluke

Poštovani sugrađani, korisnici naših usluga. Ovim Vas putem želimo informirati kako je uprava društva Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo donijela Odluku o imenovanju povjerenstva za reklamacije, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i Pravilnika o radu povjerenstva društva za...

Poštovani sugrađani. Ovim putem Vas izvještavamo da je otvoreno savjetovanje za zainteresiranu javnost u svezi donošenja Općih uvjeta korištenja komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama. Dokumente možete naći u prilogu ispod ovog teksta. Vaš Komunalac d.o.o. Vukovar

Uprava društva Komunalac d.o.o. Vukovar, temeljem članka 25. stavka 3. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, brojo: 41/14, 110/15) i članka 3. Pravilnika o radu povjerenstva za zaštitu potrošača društva, te temeljem svojih zakonskih ovlaštenja i temeljem Izjave o pretvorbi javnog...

Na temelju odredbe članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17) i članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara (Službeni "Vjesnik Grada Vukovara" br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i...

Ovom odlukom Miroslav Mudri, OIB: 54085451799, zaposlen u trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo iz Vukovara (voditelj odjela kadrovskih, pravnih i općih poslova) imenuje se osobomo zaduženom za nepravilnosti u trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo.