Poštovani.

Putem donjih dokumenata možete vidjeti objavljena godišnja financijska izvješća za 2017., 2018. i 2019. godinu, a u cilju osiguravanja transparentnosti poslovanja i zadovoljavanja definiranih zakonskih okvira