Poslovanje odjela pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima odnosi se na kako i sam naziv otkriva na sve pravne, kadrovske i većinu administrativnih poslova unutar društva.

Jedan smo od odjela u društvu koji pokriva širok spektar poslovanja društva, prati svaki Odjel i Poslovnu jedinicu unutar njihove djelatnosti kroz davanje pravnih savjeta, mišljenja i tumačenja te pružanje pravne pomoći svim odjelima i PJ u tumačenju primjene Zakona i internih akata.

Također, odjel je zadužen za izradu općih akata i odluka potrebnih za nesmetano funkcioniranje organizacije poslovanja, kao i raznih vrsta ugovora u okvirima rada svih PJ i odjela društva time osiguravajući unificiranu primjenu pozitivnih propisa RH unutar društva.

Osim toga, Odjel pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima obavlja i većinu administrativnih poslova društva, kao i sve kadrovske poslove koji se neposredno odnose na komunikaciju sa svim državnim tijelima, institucijama i ostalim organizacijama, kao i rješavanje po zahtjevima djelatnika i općeg građanstva kroz obavljanje poslova izdavanja potvrda, izjava, punomoći, rješavanja po raznim prigovorima, pritužbama, žalbama i općenito zahtjevima stranaka.

Nadalje, Odjel pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima osigurava funkcioniranje, tehničku podršku svih računalnih i komunikacijskih sustava unutar društva, te time osigurava koheziju i homogenost cjelokupnog računalnog i komunikacijskog sustava.

Postupak rješavanja po pritužbi građana u drugom stupnju:

Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Odlukom Uprave od 08. ožujka 2018., kao drugostupanjsko tijelo koje odlučuje o reklamacijama potrošača, imenovano je Povjerenstvo za reklamacije potrošača u sljedećem sastavu:

a) Miroslav Mudri, dipl.iur. – voditelj pravnih, općih i poslova upravljanja ljudskim potencijalima, kao zamjenik Davor Kopilaš, dipl.ing, - voditelj odjela zaštite na radu i općih poslova

b) Marko Mlakić bacc. ing. aedif. - Tehnički direktor, kao zamjenik Tomislav Šarčević, knjigovođa,

c) Nikola Kaselj, kao predstavnik Udruge za zaštitu potrošača, kao zamjenik - Josip Dufek, kao predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

Povjerenstvo obavlja poslove u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima kojima se uređuje područje zaštite potrošača te propisima kojima se uređuje područje djelatnosti Društva.

Prije podnošenja reklamacije, potrošač ima pravo na podnošenje pisanog prigovora trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vukovar.

U cilju pružanja što kvalitetnijih usluga, eventualne prigovore/reklamacije na naše poslovanje možete podnijeti:

  1. Pisanim putem na adresu: Komunalac d.o.o., Sajmište 174, HR-32000 Vukovar.
  2. Izravno: Osobno u tajništvu društva putem urudžbenog zapisnika Komunalac d.o.o. na adresi Sajmište 174 , HR-32000 Vukovar.
  3. E-mailom: na adresu info@komunalac-vu.hr
  4. Faksom: na broj 032/ 428-180.

Nadležna stručna služba dužna je u pisanom obliku odgovoriti na prigovor iz stavka 2. ovog članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Po primitku odgovora na pisani prigovor potrošač može podnijeti reklamaciju povjerenstvu. Povjerenstvo će odbaciti kao preuranjene reklamacije potrošača ukoliko potrošač prethodno nije podnio prigovor.

Povjerenstvo raspravlja i odlučuje o zaprimljenim reklamacijama potrošača.

Reklamacije potrošača podnose se u pisanom obliku.

Povjerenstvo mora pisano odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.ODJEL PRAVNIH POSLOVA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Miroslav Mudri
Tel.: +385 32 638 513
E-mail: http://miroslav.mudri@komunalac-vu.hr

ODVJETNIČKI UREDI KOJI ZASTUPAJU TRGOVAČKO DRUŠTVO:

Odvjetnički ured Marko Cvrković, Vukovar
Odvjetnički ured Gordana Vrandečić, Osijek

Dokumenti