Cijena parkirnih karata

Vrsta parkirne karte

Naknada za parkiranje

1.zona
(crvena)

2.zona
(plava)

Satna karta

4,00 kn

3,00 kn

Dnevna parkirna karta

48,00 kn

36,00 kn

Mjesečna komercijalna karta

70,00 kn

60,00 kn

Godišnja komercijalna karta

770,00 kn

660,00 kn

Mjesečna povlaštena karta za stanare

60,00 kn

50,00 kn

Godišnja povlaštena karta za stanare

660,00kn

550,00 kn

Povlaštena mjesečna karta za osobe sa invaliditetom

50,00 kn

50,00 kn

Povlaštena godišnja karta za osobe sa invaliditetom

550,00 kn

550,00 kn

Satna karta za autobuse

30,00 kn

30,00 kn

Dnevna karta za autobuse

60,00 kn

60,00 kn

Mjesečna karta autobuse

1400,00 kn

1400,00 kn

U cijene parkirnih karata uračunat je PDV.

Cjenik zakupa (rezervacija) parkirnih mjesta:

ZONA

PRAVNE OSOBE

FIZIČKE OSOBE

FIZIČKE OSOBE - OBRTNICI

1.

500,00 kn

300,00 kn

400,00 kn

2.

400,00 kn

250,00 kn

350,00 kn

Prikazane cjene se odnose na mjesečnoj razini, a minimalno vrijeme zakupa je 1. godina.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Nikola Prce
Tel: +385 32 638 529
Email:
nikola.prce@komunalac-vu.hr