Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datum odvoza komunalnog i glomaznog otpada te papira. Koristite pretraživač kako bi našli Vašu ulicu.

Općina Bogdanovci

Naselja: Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci 

Komunalni otpad Glomazni otpad Odvoz papira Plastika
Petkom 02. travnja i 17. rujna 30.01., 27.02., 26.03., 23.04., 21.05., 18.06., 16.07., 13.08., 10.09., 08.10., 05.11., 03.12., 31.12. 24.01., 21.02., 20.03., 17.04., 15.05., 12.06., 10.07., 07.08., 04.09., 02.10., 30.10., 27.11., 11.12.