ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S TRI GOSPODARSKA SUBJEKTA: NAJAM GRAĐEVINSKE OPREME S RUKOVATELJEM

Evidencijski broj nabave: 10-OS/16