Putem priloženih datoteka možete vidjeti dokumentaciju vezanu za javnu nabavu usluga u 2020. godini.

Dokumenti

DON MV-01-20

DON MV-01-20
0.39 MB

DON MV-02-20

DON MV-02-20
0.48 MB

DON VV-07-20

DON VV-07-20
0.48 MB