ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU NOVOG MINI UTOVARIVAČA NA KOTAČIMA S PRIKLJUČCIMA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA

Evidencijski broj nabave: E-MV-11/16