Nabava usluga za 2018. godinu

PROVEDBA OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA NABAVU USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU VALJKA. Evidencijski broj nabave: E-MV-09/18

Nabava usluga za 2016. godinu

ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU NOVOG MINI UTOVARIVAČA NA KOTAČIMA S PRIKLJUČCIMA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA Evidencijski broj nabave: E-MV-11/16

ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU OPREME ZA TRAKTOR PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA Evidencijski broj nabave: E-MV-13/16

Nabava usluga za 2019. godinu

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE Evidencijski broj nabave: E-MV-03-19

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE Evidencijski broj nabave: E-MV-04-19

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE Evidencijski broj nabave: E-MV-03-19

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE Evidencijski broj nabave: E-MV-08-19

Nabava usluga za 2020. godinu

Putem priloženih datoteka možete vidjeti dokumentaciju vezanu za javnu nabavu usluga u 2020. godini.

Nabava usluga za 2015. godinu

ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU KAMIONA KIPERA S KRANOM PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA Evidencijski broj nabave: E-MV-11/15