Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br, 120/16) te temeljem svojih zakonskih ovlaštenja i u skladu s ovlastima koje proizlaze iz Izjave o pretvorbi javnog poduzeća Komunalac Vukovar u društvo kapitala - društvo s ograničenom odgovornošću direktor trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo iz Vukovara donio je dana 15. lipnja 2017. godine sljedeći Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.