Putem priloženih datoteka možete vidjeti dokumentaciju vezanu za jednostavnu nabavu roba, usluga i radova u 2022. godini.