Putem priloženih datoteka možete vidjeti dokumentaciju vezanu za jednostavnu nabavu 2021 roba, usluga i radova u 2021. godini.