Putem priloženih datoteka možete vidjeti dokumentaciju vezanu za javnu nabavu roba u 2021. godini.

Dokumenti

Nabava betona

Nabava betona
0.34 MB

Nabava betona

Nabava betona
0.48 MB

Nabava goriva

Nabava goriva
0.72 MB