ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM: NABAVA GORIVA

Evidencijski broj nabave: 12-OS/16