S radom počelo mobilno reciklažno dvorište

Datum objave: 10.09.2019.

Obavještavamo sve korisnike naših usluga s područja Grada Vukovara da je dana 02. rujna započelo s radom mobilno reciklažno dvorište, s ciljem lakšeg i jednostavnijeg odvajanja korisnog i problematičnog (opasnog) otpada. Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina iskoristivih vrsta otpada iz kućanstva.

Otpad na mobilno reciklažno dvorište bez naknade mogu odložiti samo fizičke osobe (građani) s prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara. Prilikom predaje otpada, osoba koja dovozi otpad dužna je ovlaštenoj osobi tvrtke Komunalac d.o.o. pokazati osobnu iskaznicu radi utvrđivanja prava besplatnog korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta te popuniti odgovarajuće formulare prema uputama od strane djelatnika reciklažnog dvorišta.

Što se sve može odložiti na mobilno reciklažno dvorište?

Problematični otpad: (pesticidi, fluorescentne cijevi, boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, deterdženti, lijekovi, baterije, akumulatori, električna i elektronička oprema, sprejevi pod tlakom...), otpadni papir (ambalaža od papira i kartona, papir i karton) otpadni metal (metalna ambalaža, metali), otpadno staklo (staklena ambalaža, staklo), otpadna plastika (plastična ambalaža, plastika), otpadni tekstil (odjeća, tekstil), jestiva ulja i masti, ostalo (otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari, otpadne gume, oštri predmeti).

Rasporedom je predviđeno da se na svakoj lokaciji mobilno reciklažno dvorište postavi i radi četiri dana te se sukladno rasporedu prevozi s jedne lokacije na drugu.

RASPORED LOKACIJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

No.

Naselje

Adresa

Datum

1.

Mitnica

Trg žrtava Ovčare (tržni centar)

02.09. – 05.09.

2.

Sajmište

Josipa Runjanina

09.09. – 12.09.

3.

Centar

Trg hrvatskih branitelja

16.09. – 19-09.

4.

Trpinjska cesta

Kod boćališta

23.09. – 26.09.

5.

Borovo naselje

Tržni centar

30.09. – 03.10.

6.

Lipovača

Sv. Ane 30

07.10 – 10.10.

7.

Lužac

Matice hrvatske (restoran Nada)

14.10. – 17.10.

8.

Olajnica

Olajnica (parkiralište)

21.10. – 24.10.

9.

Budžak

Budžak 69 (do zelenog otoka)

28.10. – 31.10.

10.

Sotin

Hrvatske nezavisnosti 30

04.11. – 07.11.

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta:
Ponedjeljak - Srijeda od 07:00 do 15:00 sati (pauza od 10:00 do 10:30 sati)
Četvrtak Od 10:00 do 18:00 sati (pauza od 13:00 do 13:30 sati)

Ovim putem želimo zahvaliti svim našim korisnicima na iznimnom doprinosu pri izdvajanju i sortiranju korisnog otpada unutar kućanstava. Vaše aktivno sudjelovanje je prva stavka u procesu recikliranja i izravna pomoć razvoju gospodarstva, očuvanju prirodnih resursa i smanjenju ukupne količine otpada na čemu smo Vam iznimno zahvalni.

Foto: Komunalac