Poziv na dostavu podataka o građevinama koje sadrže azbest

Datum objave: 10.07.2017.

S ciljem evidentiranja i učinkovitijeg postupanja azbestnim otpadom na razini Republike Hrvatske, Grad Vukovar poziva sve vlasnike/korisnike građevina na kojima se nalazi azbest na području Grada Vukovara (kuće, garaže, poljoprivredni objekti, poslovne zgrade i sl.) da dostave podatke o takvim lokacijama (procjeni količine, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad).

Podatke je potrebno dostaviti najkasnije do 07. kolovoza 2017. godine putem popunjenog i potpisanog Obrasca prijave objekta u kojemu se nalazi azbest (www.vukovar.hr) osobno ili poštom na adresu Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar ili putem mail adrese: ljiljana.nenadovic@vukovar.hr.

Obrazac prijave objekta u kojemu se nalazi azbest te više informacija o tome dostupno je na sljedećem linku:

http://www.vukovar.hr/e-usluge/ostalo/pozivi/11478-poziv-vlasnicima-odnosno-korisnicima-gradevina-u-kojima-se-nalazi-azbest