Anketa o zadovoljstvu korisnika usluga

Datum objave: 04.08.2017.

Cijenjeni korisnici naših usluga,

Kako bi unaprijedili poslovanje naše tvrtke te podigli kvalitetu naših usluga za krajnje korisnike, tvrtka Komunalac d.o.o. u postupku je implementacije ISO standarda u poslovanje kojim će se jasnije definirati procesi vezani za naše poslovanje. Naš osnovni prioritet je korisnicima pružiti kvalitetnu uslugu po svjetskim standardima kvalitete i zaštite okoliša te prihvatljivim cijenama usluga, a primjenom integriranog sustava upravljanja uspostavit će se nova razina upravljanja društva Komunalac d.o.o., na dobrobit svih dionika toga sustava: korisnika, zaposlenika i društva.

Zadovoljstvo korisnika testiramo pomoću anketnih upitnika.

Slijedom toga, pozivamo Vas da sudjelujete u popunjavanju anketnog upitnika o zadovoljstvu korisnika našim uslugama.

Anketni upitnik dostupan je u tiskanoj verziji na sljedećim lokacijama:

  1. Blagajna tržnog centra u Borovu Naselju (Domovinskog rata 1)
  2. Blagajna uprave Komunalac d.o.o. u Vukovaru (Sajmište 174),

a isti je moguće preuzeti na linku dolje i dostaviti e-mailom na: komunalac-vu@komunalac-vu.hr ili popuniti online.

Anketni upitnici zaprimati će se do 31. kolovoza 2017. godine, a obrada rezultata služiti će za utvrđivanje stanja i definiranja daljnjih potrebnih koraka do ostvarenja zacrtanih ciljeva.

Hvala na Vašem sudjelovanju!

Vaš Komunalac d.o.o.