Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu trgovačkog društva Komunalac d.o.o.

Datum objave: 15.11.2017.

Temeljem članka 6. stavaka 1. i 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, sukladno članku 35. stavak 8. Zakona i vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), te sukladno Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik grada Vukovara" broj: 3/2016.), a u svezi poslovnog prostora u vlasništvui grada Vukovara ("Službeni vjesnik grada Vukovara" broj: 9/99), direktor trgovačkog društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara raspisuje Natječaj za davanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu trgovačkog društva Komunalac d.o.o.

Uvjeti natječaja navedeni su u priloženom dokumentu.