4. Javni poziv za dostavu ponuda za prodaju pokretnina (teretni automobili)

Datum objave: 05.02.2018.

Komunalac d.o.o. Vukovar, na temelju odluke Uprave društva KLASA: 406-01/18-01/03; UR.BROJ: 2196-62-41-19-03 objavljuje javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda radi prodaje pokretnina - dugotrajne materijalne imovine (2 teretna automobila).

Više o natječaju pročitajte u priloženom dokumentu.

Dokumenti

Javni poziv

Javni poziv
0.13 MB