4. Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda radi prodaje vozila

Datum objave: 09.06.2017.

Komunalac d.o.o. Vukovar, na temelju odluke Uprave društva objavljuje:

Predmet ovog oglasa je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupoprodaju pokretnina - dugotrajne materijalne imovine navedene u dokumentu koji je prilog ovog javnog poziva.