2. Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda radi prodaje pokretnina

Datum objave: 27.11.2017.

Komunalac d.o.o. Vukovar na temelju odluke Uprave društva objavljuje javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda radi prodaje pokretnina - kratkotrajne materijalne imovine i to: 10 komada čeličnih cijevi (šavne - izrađene varenjem iz metalne trake).

Više o uvjetima natječaja pročitajte u priloženom dokumentu.

Dokumenti