Provedbom postupka sanacije odlagališta kontinuirano se smanjuju negativni utjecaji otpada na okoliš i prirodne resurse. Cilj je u čitavom razdoblju trajanja odlagališta otpada smanjiti štetne utjecaje na okoliš, osobito onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, uključujući efekt stakleničkih plinova i smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja odlagališta otpada, odnosno cilj je dovesti odlagališta otpada u stanje prihvatljivo za okoliš.

Sanacija odlagališta otpada „Petrovačka dola“ je projekt čija je procijenjena vrijednost ukupno 30 milijuna kuna, od čega je 90% sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dok preostali dio financira Grad Vukovar.

Projekt sanacije odlagališta započeo je 2008. godine i odvija se u 5 faza:

1. Sanacija postojećeg odlagališta otpada uz izgradnju nove plohe za odlaganje otpada
2. Izgradnja plohe za odlaganje otpada koji sadrži azbest
3. Izgradanja reciklažnog dvorišta
4. Izgradnja nove plohe za odlaganje otpada
5. Izgradnja sotrirnice i pretovarne stanice

Sanacijom odlagališta osigurava se odgovarajuća obvezna infrastruktura sukladno propisima o odlaganju otpada: struja i voda, bazen za procjedne vode, kanale oborinske odvodnje, vaga za praćenje količine odlaganog otpada, portirsko mjesto, ograđivanje cijelog odlagališnog prostora, izvedba protupožarne ceste te hortikulturno uređenje radi što ljepšeg uklapanja prostora odlagališta u okolinu.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Koordinator

Tomislav Mijok
Tel: +385 32 428 181
Email:
tomislav.mijok@komunalac-vu.hr