ODLAGALIŠTE OTPADA

Tomislav Mijok
Tel: +385 32 428 181
e-mail: tomislav.mijok@komunalac-vu.hr

Radno vrijeme odlagališta otpada:

Od ponedjeljka do petka: 07: 00 do 21:00 sati

Subotom: 07:00 do 15:00 sati

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Koordinator

Tomislav Mijok
Tel: +385 32 428 181
Email:
tomislav.mijok@komunalac-vu.hr