ODLAGALIŠTE OTPADA

Tomislav Mijok
Tel: +385 32 428 181
e-mail: tomislav.mijok@komunalac-vu.hr

Radno vrijeme odlagališta otpada:
Od ponedjeljka do četvrtka: 07:00 - 16:00 sati
Petak: 07:00 - 21:00 sati
Subota: 07:00 - 12:00 sati

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Koordinator

Tomislav Mijok
Tel: +385 32 428 181
Email:
tomislav.mijok@komunalac-vu.hr