Tvrtka Komunalac d.o.o. za rad odlagališta otpada ima ishođene potrebne dozvole sukladno važećim zakonima i propisima, a rad odlagališta otpada odvija se sukladno važećim dozvolama.

Okolišna dozvola

Tvrtka Komunalac d.o.o. za rad odlagališta otpada ima ishođenu okolišnu dozvolu kojom se potvrđuje da je odlagališta otpada „Petrovačka dola“ u skladu sa propisima o odlaganju otpada i zaštiti okoliša. Sukladno izdanoj okolišnoj dozvoli, tvrtka Komunalac provodi redoviti monitoring sastavnica (zraka, vode, tla) i opterećenja okoliša (otpada, buke) radi kontinuirane kontrole i sprječavanja štetnih utjecaja odlagališta na okoliš.

O provedenim analizama, tvrtka Komunalac d.o.o. redovito izvještava javnost i nadležna tijela.

Dokumenti

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Koordinator

Tomislav Mijok
Tel: +385 32 428 181
Email:
tomislav.mijok@komunalac-vu.hr