RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Tomislav Mijok
Tel: +385 32 428 181
E-mail: tomislav.mijok@komunalac-vu.hr


Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:
Od ponedjeljka do četvrtka: 07:00 - 14:00 sati
Petak: 14:00 - 21:00 sati
Subota: 07:00 - 12:00 sati