SLUŽBA ZA EVIDENCIJU I NAPLATU POSLOVA GOSPODARENJA OTPADOM

Snježana Vranjković
Tel: +385 32 638 512
e-mail: snjezana.vranjkovic@komunalac-vu.hr

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka: od 07:00 do 14:30 sati

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Referent

Blaženka Šlafhauzer
Tel: +385 32 638 512
Email:
blazenka.slafhauzera@komunalac-vu.hr