SLUŽBA ZA EVIDENCIJU I NAPLATU POSLOVA GOSPODARENJA OTPADOM

Nikola Prce
Tel: +385 32 638 757
e-mail: info@komunalac-vu.hr

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka: od 07:00 do 14:30 sati

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Referent

Nikola Prce
Tel: +385 32 638 757
Email:
info@komunalac-vu.hr