Za sada plastičnu, metalnu i staklenu ambalažu, plastične vrećice kao i veće količine kartona i papira građani mogu odložiti u za to namijenjene "zelene otoke" na javnim površinama.

Ostali otpad koji nije predviđen za odlaganje na zelene otoke, odlaže se u zelenu kantu za miješani otpad (izuzev građevinskog otpada, uginulih životinja, glomaznog otpada i sličnog neprikladnog otpada).

Lokacije zelenih otoka na koje građani mogu odložiti otpadni papir i karton (plavi poklopac), plastičnu i metalnu ambalažu (žuti poklopac) i staklenu ambalažu (zeleni poklopac) te plastične vrećice i foliju (smeđi poklopac):

  1. Ulica Stjepana Radića
  2. Ulica Vladimira Nazora
  3. Olajnica (kod Konzuma)
  4. Olajnica (kod toplane)
  5. Rupe
  6. Trg žrtava fašizma
  7. Županijska ulica
  8. Ulica hrvatskog zrakoplovstva
  9. Vijenac Ruđera Boškovića
  10. Ulica Domovinskog rata
Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Koordinator

Mario Živković
Tel: +385 32 638 511
Email:
mario.zivkovic@komunalac-vu.hr