Dnevna cijena usluge korištenja tržnice je 15,00 kn po tezgi, a rashladne vitrine 50,00 kn.

Također nudimo i mjesečne rezervacije klupa po cijenama (u cijenu je uračunat PDV):
- 1. red klupa: 375,00 kn
- 2. red klupa: 187,50 kn
- Rashladne vitrine: 400,00 kn
- Riba: 262,30 KN

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Nikola Stanić
Tel: +385 32 638 529
Email:
nikola.stanic@komunalac-vu.hr